องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักการ - เหตุผล ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file บันทึกหลักการ - แบ่งตามแผนงาน ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file บันทึกหลักการ - แบ่งตามด้าน ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดรายจ่าย ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดรายรับ ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ข้อมูลเบื้องต้น ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คำแถลง - รายจ่าย ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำแถลง - รายรับ ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คำแถลง ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงาน-รายละเอียดจ่าย (27กย.)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1