องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ( เดือนตลุาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1