องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลบางสระเก้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2