องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรผกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดคอนกรีต) ระยะที่ 1 บริเวณร่องน้ำ บ้านแถวนา หมู่ 5 (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file พรก.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.บางสระเก้า ประจำปีภาษี 2566 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6