องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นม) โรงเรียนวัดบางสระเก้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นม) ศพด.อบต.บางสระเก้า
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดบางสระเก้า)
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.บางสระเก้า)
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับ)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2