องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบัญชา คงชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ร.ก. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทรศัพท์ : 0805679875
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0992217939
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รก.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0850743020
นายชัชพงษ์ ทัตราคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0805638098