องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โครงการ เดิน - วิ่ง -ปั่น เสริมสร้างซ่อมสุขภาพ ชาวตำบลบางสระเก้า
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางสระเก้า ชมรม อสม.ตำบลบางสระเก้า ได้จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง -ปั่น เสริมสร้างซ่อมสุขภาพ ชาวตำบลบางสระเก้า ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 การอบรมหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดโรค ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เวลา 08.30 - 12.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กิจกรรม เดิน - วิ่ง - ปั่น จากโรงเรียนวัดบางสระเก้า - บ้านปลาธนาคารปู หมู่ที่ 5 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.30 น.
ผู้โพส : admin