องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
พ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบต ให้กับชาวบ้านบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 (13 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารฯ สมาชิกฯ พนักงาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. ออกพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบต ให้กับชาวบ้านบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
ผู้โพส : admin