องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
image สถานที่สำคัญ
ทุ่งนา [20 พฤศจิกายน 2565]
ทิวทัศน์ [20 พฤศจิกายน 2565]
สถานที่ออกกำลังกาย [20 พฤศจิกายน 2565]
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บางสระเก้า [20 พฤศจิกายน 2565]
สะพานบางสระเก้า [20 พฤศจิกายน 2565]
ตลาดสี่มุมเมรุ [20 พฤศจิกายน 2565]
ป่าตะกาดใหญ่ [20 พฤศจิกายน 2565]
ศูนย์เรียนรู้บ้านปลาธนาคารปู [20 พฤศจิกายน 2565]
สถาบันการเงินชุมชนบางสระเก้า (สนาคาร) [20 พฤศจิกายน 2565]
ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า [20 พฤศจิกายน 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 16 รายการ)