ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิเศษ พลอยศิริ - บ้านนายศักดิ์ชัย สังเกตุ บ้านกลาง หมู่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : w7jR9nxTue44102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้