ชื่อเรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดคอนกรีต) ระยะที่1 บริเวณร่องน้ำ บ้านแถวนา ม.5 (ต่อจากโครงการเดิม) ต.บางสระเก้า

ชื่อไฟล์ : ns7e2irFri71930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้