ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง