ชื่อเรื่อง : ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง