องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่ง นักการภารโรง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนิน หมู่่ 1 ต.บางสระเก้า
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางสมจิตต์ สระเก้า บ้านแถวนา หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โคครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินซอย7 ม.1
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2