องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 993427200 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2547 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1