องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-4379 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนตืส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง9008 จบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สป) เก้าอี้ผู้บริหาร 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมูบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2607 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ตำแหน่งคนงานทั่วไป)(กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเสียงตามสายภายในตำบลบางสระเก้า (สำนักปลัด) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2607 จันทบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81-2607
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้ออาหรเสิม(นม) สำหรับภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บร 1617 จันทบุรี (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบล (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
1 - 20 (ทั้งหมด 192 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10